Juridische kennisgeving

Salto Systems, S.L (hierna Salto genoemd) voldoet aan de vereisten van Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli inzake de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, en aan de Spaanse Wet 15/1999 van 13 december inzake Bescherming van Persoonsgegevens, evenals alle toepasselijke Europese wetten. Daarom heeft Salto de volgende juridische kennisgeving opgesteld. Door gebruik te maken van de website, krijgt een persoon de status van 'gebruiker' en wordt verondersteld dat hij/zij akkoord gaat met elke bepaling in deze juridische kennisgeving, zonder enig voorbehoud. Als de gebruiker niet akkoord gaat met alle bepalingen in deze juridische kennisgeving, moet hij/zij deze website dus niet gebruiken/openen.

Algemene informatie: Salto Systems, S.L. C/Arkotz 9, Pol. Lanbarren, C .P. 20180 Oiartzun (Gipuzkoa), Spanje Btw-identificatienummer B-20708517 Ingeschreven in het bedrijvenregister van Guipúzcoa

Privacybeleid

Overeenkomstig de Spaanse Wet 15/1999 van 13 december inzake Bescherming van Persoonsgegevens, wijzen wij u erop dat persoonlijke gegevens die u via de website www.saltosystems.com aan ons verstrekt, op vertrouwelijke wijze zullen worden behandeld en zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van Salto Systems, S.L., een bedrijf dat is geregistreerd bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om de diensten te leveren die via website worden aangeboden en om u in de toekomst commerciële berichten toe te sturen die u mogelijk interesseren.

Verder wijzen wij u erop dat u uw recht op inzage, rectificatie en annulering conform de bepalingen van de Spaanse Wet 15/1999 van 13 december inzake Bescherming van Persoonsgegevens kunt uitoefenen door een brief vergezeld van een fotokopie van uw officiële legitimatiebewijs naar het volgende adres te sturen:

Salto Systems, S.L. C/Arkotz 9, Pol. Lanbarren,

C .P. 20180 Oiartzun (Gipuzkoa), Spanje

De gegevens die de gebruiker verstrekt en die worden aangeduid met een asterisk (*), zijn gegevens die absoluut noodzakelijk zijn om een dienst te kunnen leveren of om Salto in staat te stellen contact op te nemen met de gebruiker. Als de gebruiker niet meer dan de absoluut noodzakelijke gegevens verstrekt, betekent dit geenszins dat de kwaliteit van de dienst minder zal zijn.

Salto verkoopt, verhuurt of verstrekt persoonlijke gegevens die gebruikers van de website verstrekken, niet aan derde partijen.

De gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens correct zijn en neemt de verantwoordelijkheid op zich om wijzigingen in deze gegevens te melden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade of nadelige effecten die Salto of enige derde partij mogelijk ondervindt wegens het verstrekken van valse, onnauwkeurige, onvolledige of achterhaalde gegevens.

Salto heeft alle benodigde stappen genomen om wijziging, verlies, behandeling of onbevoegde toegang van persoonlijke gegevens te voorkomen, waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met de actuele status van de technologie. Desondanks dient de

gebruiker zich er bewust van te zijn dat veiligheidsmaatregelen op internet niet onfeilbaar zijn.

Door formulieren op de website in te vullen, impliceert de gebruiker diens uitdrukkelijke toestemming voor de opname van zijn/haar persoonlijke gegevens in het bovengenoemde geautomatiseerde bestand van Salto.

Intellectueel en industrieel eigendom

Alle inhoud van deze webpagina, inclusief en zonder enige beperking alle teksten, afbeeldingen, ontwerpen en de intellectuele eigendomsrechten die mogelijk van toepassing zijn op dergelijke inhoud, evenals handelsmerken, bedrijfsnamen of logo's, zijn eigendom van Salto of diens rechtmatige eigenaars, en alle rechten hierop zijn voorbehouden. Elke vorm van volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud – mechanisch, elektronisch, reprografisch of in enige andere vorm – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Salto of diens rechtmatige eigenaars is verboden. Dit geldt tevens voor de verspreiding, openbaarmaking of distributie van dergelijke reproducties. Salto is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of verlies die mogelijk voortkomt uit het gebruik van de inhoud door gebruikers, of voor de schending van enige van kracht zijnde juridische bepaling door gebruikers.

Links

Salto aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor externe links die mogelijk voorkomen op de website, aangezien het bedrijf hier geen enkele controle over heeft. De gebruiker is daarom zelf verantwoordelijk voor zijn/haar toegang tot de inhoud van de website, en wel onder de voorwaarden voor gebruik die van toepassing zijn op dergelijke links.

Inhoud

De geregistreerde gebruiker verbindt zich ertoe op geschikte wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten die Salto op zijn website aanbiedt en deze niet te gebruiken voor deelname aan illegale of onwettige activiteiten (puur indicatief en niet nader omschreven); voor het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van Salto, diens leveranciers of derde partijen; voor het introduceren of verspreiden van computervirussen binnen het netwerk of andere fysieke of logische systemen waardoor de hierboven beschreven schade mogelijk zou kunnen ontstaan.

Het niet naleven van de bovenstaande bepalingen en onrechtmatig gebruik van de inhoud op de Salto-website zal door Salto worden vervolgd. Tevens zal Salto alle toepasselijke civiel- en strafrechtelijke vorderingen uitoefenen die wettelijk zijn toegestaan.

Downloaden

Selecteer het type documentatie dat u wilt downloaden

Selectie downloaden
Kies documentatie om te downloaden