Disclaimer

'MyLock', de configurator voor deursloten van SALTO Systems ('SALTO Systems-configurator'), is een digitale tool om klanten beter van dienst te zijn en ter promotie van de producten van SALTO Systems. De SALTO Systems-configurator toont slechts een benadering van het productassortiment van SALTO en van bepaalde productopties. De SALTO Systems-configurator en de aangepaste producten die in de configurator worden getoond, zijn uitsluiten bedoeld als voorbeeld en zijn niet bindend.

De getoonde afbeeldingen in de SALTO Systems-configurator dienen uitsluitend als voorbeeld en zijn vormgegeven om de geselecteerde producten of opties te visualiseren. Daarom dienen alle afbeeldingen, illustraties, vormen, kenmerken, specificaties, afmetingen, gegevens, beschrijvingen en kleuren die in de SALTO Systems-configurator worden getoond, te worden beschouwd als niet-bindende benaderingen.

De SALTO Systems-configurator (i) toont slechts een deel van het totale productassortiment en geeft mogelijk niet alle beschikbare productopties weer, (ii) toont mogelijk opties die niet beschikbaar zijn op de lokale markt van de klant, en (iii) controleert niet of de combinatie van opties die de klant selecteert, technisch mogelijk is. Daarom garandeert SALTO Systems op geen enkele wijze dat de configuratie en aanpassingen van producten die de klant in de SALTO Systems-configurator kiest (inclusief de combinatie van geselecteerde opties), beschikbaar zijn op de lokale markt van de klant. SALTO Systems garandeert bovendien evenmin dat deze configuratie en aanpassingen technisch mogelijk zijn.

Verder behoudt SALTO Systems zich het recht voor om op elk gewenst moment de fabricage van producten stop te zetten, wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp van producten en alle beschikbare productopties te wijzigen of annuleren. Daarom is het mogelijk dat er wijzigingen aan producten worden aangebracht nadat de klant een configuratie heeft bekeken in de SALTO Systems-configurator.

Om alle twijfel weg te nemen: de getoonde informatie en documentatie in de SALTO Systems-configurator vormt geen aanbod van SALTO Systems aan de klant en dient ook niet te worden geïnterpreteerd als de aanvaarding van enigerlei contractuele verplichting door SALTO. SALTO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste informatie die de klant te zien krijgt of verkrijgt via de Salto Systems-configurator, en aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid wanneer de productconfiguratie die de klant met de Salto Systems-configurator heeft gemaakt, niet verkrijgbaar en/of technisch niet mogelijk blijkt te zijn.

Voor een volledige beschrijving van het productassortiment, controle van de beschikbaarheid en technische mogelijkheid van de geselecteerde productconfiguratie en/of een zakelijk aanbod, neemt u contact op met uw lokale officiële verkooppunt of een SALTO-vestiging.

Op deze juridische kennisgeving is altijd het Spaanse recht van toepassing.

Downloaden

Selecteer het type documentatie dat u wilt downloaden

Selectie downloaden
Kies documentatie om te downloaden